معرفی

نسخه مدرن این بازی بر اساس بازی REVERSI که در سال 1883 توسط لوییس واتر من انگلیسی اختراع شد ، می باشد و محبوبیت قابل توجهی در پایان قرن نوزدهم در انگلستان بدست آورد. در مقاله ی 1895 نیویورک تایمز از این بازی اینگونه ذکر شده است:" REVERSI چیزی شبیه به منفجر شدن است و با 64 قطعه این نقش را ایفا می کند." در 1898 یک ناشر معروف آلمانی "Ravensburger" شروع به تهیه یکی از اولین عنوان های این بازی کرد. قوانین جدید این بازی که در حال حاضر از سوی جهانیان پذیرفته شده است ریشه در میتو، ایباراکی در ژاپن دهه هفتاد دارد. شرکت ژاپنی بازی تسو کادا اصل بازی را تحت نام تجاری اتللو به ثبت رسانید.(که نام اتللو با تأثیر داستان اتللو شکسپیر است ) REVERSI با نام تجاری اتللو (Othello) بازی ای است بر روی تخته ای با 8 ردیف و 8 ستون و توسط دو بازیکن انجام می شود . این بازی شامل یک سری مهره که یک طرف آن مهره ها رنگ روشن و طرف دوم آن رنگ تیره دارد می باشد .هر کدام بازیکنان یکی از این رنگ های روشن و تیره را برای بازی انتخاب می کند . هدف بازیکنان در بازی این است که رنگ مورد انتخاب آنها بر روی تخته دارای اکثریت تعداد باشد و از مهره های حریف بیشتر باشد. برای شروع، چهار مهره در وسط صفحه به صورت ضربدری، قرار می گیرند. مهره تیره بازی را آغاز می کند. مهره را جایی قرار دهید که یک یا چند مهره حریف را محاصره کند. یعنی مهره قرار داده شده تعدادی از مهره های حریف را بین مهره جدید و مهره هم رنگ شما در صفحه محاصره کند سپس مهره های محاصره شده را چرخانده و به رنگ مهره خود درآورید.این به معنی محاصره و تصاحب است. قرار دادن مهره در صفحه به صورت نوبتی انجام می گیرد. مهره جدید را فقط در محلی می توان قرار داد که مهره ای از حریف محاصره شود. به عبارتی مهره ای به صورت آزاد در صفحه نمی تواند وجود داشته باشد و همه مهره ها حتما در مجاورت مهره های دیگر هستند. در صورتی که یکی از بازیکنان در نوبت خود، مکانی برای محاصره حریف نداشته باشد و نتواند حتی یک مهره او را محاصره کند، در این صورت حرکت به حریف واگذار می شود. تا زمانی که امکان محاصره برایش ایجاد شود. در پایان بازیکنی که تعداد مهره های بیشتری روی صفحه بازی داشته باشد، برنده است. این بازی در دو سطح مقدماتی (6*6) و پیشرفته (8*8) عرضه شده است. ما برای افراد کمتر از 9 سال اتللو 6*6 و برای سنین بالاتر اتللو 8*8 را توصیه می کنیم.